Lektury szkolne Archiwum

  • Około 1606 roku William Shakespeare napisał historię, która chociaż była jego najkrótszym dziełem, stała się jedną z najczęściej adaptowanych sztuk Shakespeare’a. Na wstępie warto zwrócić uwagę na fakt, że „Makbet” […]

    Streszczenie książki Makbet

    Około 1606 roku William Shakespeare napisał historię, która chociaż była jego najkrótszym dziełem, stała się jedną z najczęściej adaptowanych sztuk Shakespeare’a. Na wstępie warto zwrócić uwagę na fakt, że „Makbet” […]