William Golding Archiwum

  • Pisanie o najpopularniejszej powieści Williama Goldinga, jaką jest książka “Władca much”, jest o tyle trudne, że odbiorcy tekstu na 90% będą należeć do jednej z dwóch grup.

    Władca much książka

    Pisanie o najpopularniejszej powieści Williama Goldinga, jaką jest książka “Władca much”, jest o tyle trudne, że odbiorcy tekstu na 90% będą należeć do jednej z dwóch grup.